Tjurinfo

Senaste tjurinformation april 2021.

Introduktion siffror eller text till varje djur, klicka på det Du vill se. Har Du frågor, ring oss gärna.

Tjurinformation i siffror (nytt fönster).

TJURBEDOMNING_APRIL_2021.pdf