Tjurinfo

Senaste tjurinformation augusti 2018.

Introduktion siffror eller text till varje tjur, klicka på det Du vill se. Har Du frågor, ring oss gärna.

Tjurinformation i siffror (nytt fönster).

TJURBEDOMNING_AUG_2018..pdf