Produkter

Tjursperma

Tjursperma av flera raser (Holstein, Ayrshire, Jersey, Brown Swiss, Köttras).

"DG Blue Eyes" - Snabb dräktighetstest som du själv kan göra hemma på gården

Ny produkt som du inte kan köpa hos någon annan. Resultat inom 30 minuter

Nedap Lactivtor

Se när hon är brunstig - när som helst, var som helst!

Nedap Lactivator erbjuder en enkel lösning för mjölkproducenter att öka lönsamheten:

Kalvtäcken

Kalvtäcken i olika storlekar.