Om CRI-Sweden/ GENEX Sweden

Företagsamhet inom nötkreatursavel startades av Börje Andersson 1983 med anledning av hans stora intresse för kor och därmed också avel. Börje sålde dansk tjursperma i mycket små volymer vid den här tiden, men 1986 togs den första importen av större volym hem för karantäns-förfarande fortfarande från Danmark.

Den första importen av 100% Holstein sperma gjordes 1987 från USA "och då var den verkliga starten gjord". Distributionen för CRI/ GENEX startade år 2000 och fördjupades under 2003 under namnet CRI-SWEDEN.

GENEX huvudkontor ligger i Shawano, Wis. USA, är ett medlemsägt företag bildat 1993. CRI är ett av de största inom branschen, har ca 800 anställda. Deras måtto är att förse sina medlemmar och kunder världen runt med produkter och olika typer av service medan de vidmakthåller ett starkt kooperativ.

CRI-SWEDEN drevs av Börje och Liselotte Andersson fram till januari 2019 då distributionen från GENEX togs över av John Lyngö och GENEX Sweden bildades. Både John och Börje arbetar med försäljning och avelsrådgivning.

Hos oss kan Du köpa semineringstillbehör och andra förnödenheter.